I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie
Witaj, dzisiaj jest Czwartek, 16 sierpnia 2018
  • Szkoła roku
  • Filmy promujące szkołe
  • Filmy z imprez szkolnych
Aktualności Szkolneinformacje | wydarzenia | ogłoszenia
rekrutacja

ZAKOŃCZONO REKRUTACJĘ 2018/2019

Komisja rekrutacyjna przy I LO im. Adama Mickiewicza w Stargardzie informuje: zakończono postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 dokonano naboru do klas listy przyjętych uczniów wywieszono w holu szkoły do wglądu szkoła nie dysponuje wolnymi miejscami w klasach pierwszych Zgodnie

Czytaj Dalej

rekrutacja

Rekrutacja 2018/2019

Postępowania rekrutacyjne do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019. Wstępne listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych wywieszono w holu szkoły 06 lipca 2018 r.  do godziny 12:00 Kandydaci zakwalifikowani do szkoły obowiązani są dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia

Czytaj Dalej

ZKO

KOMUNIKAT KURATORIUM

Komunikat dla Rodziców Decyzją Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb rodziców oraz w związku ze zmianami dotyczącymi organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi z przepisów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, dotyczących w szczególności: warunków organizowania kształcenia,

Czytaj Dalej

Professional Essay Writing Reviews! Around the reverse side, the selection of topics to a composition would be the most straightforward because there aren’t any constraints to that which a composition issue needs to to be. For those who own a

Czytaj Dalej

How exactly to modify a 5 paragraph essay: what aspects of the written text must certanly be added and checked?

How exactly to modify a 5 paragraph essay: what aspects of the written text must certanly be added and checked? Proofreading is reading the writing to guage its quality and also to find mistakes. Editing is an activity of its

Czytaj Dalej

Buy School Essays On the web in a Affordable Price

Buy School Essays On the web in a Affordable Price „An ocean of infinite possibilities” – that might quite possibly be the ideal college living is usually described. Researching there, you will be surrounded by new suggestions, exciting men and

Czytaj Dalej

Paramountessays . COM walk-through: superior website to obtain paper on any topic rapidly & guaranteedly

Being apprehensive on how to do hard academia papers? Paramountessays.com provides individual ideas that help anyone score better results. Essay Writing Services Paramountessays.com is truly an organization providing you with leading

How exactly to compose a great and comprehensible abstract for your dissertation

How exactly to compose a great and comprehensible abstract for your dissertation An abstract represents a brief summary of one’s systematic paper, dissertation or just about any variety of extensive research work.