Witaj, dzisiaj jest Czwartek, 01 października 2020
<
  • Szkoła roku
Zbiory biblioteczne

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Na dzień 25.03.2013 r  księgozbiór liczy 16451 woluminów, 63 dokumenty audiowizualne.

DOKUMENTY ZGROMADZONE W BIBLIOTECE:
o    Literatura piękna (beletrystyka) – dramaty, poezja, powieści, nowele – w tym lektury
o    Literatura popularno – naukowa – m. in. przedmioty nauczania, sztuka
o    Wydawnictwa informacyjne – encyklopedie, słowniki, leksykony, kroniki, informatory m. in. na wyższe uczelnie
o    Biografie
o    Opracowania lektur – m. in. Biblioteka Analiz Literackich, Biblioteka Narodowa
o    Kartoteka zagadnieniowa (m.in. uroczystości szkolne, motywy literackie, epoki, utwory, obrazy)
o    Zadania i arkusze maturalne (z wybranych przedmiotów)
o    Podręczniki (z wybranych przedmiotów i klas)
o    Czasopisma (spis poniżej)
Bieżące numery czasopism:
o    Aura
o    Eko i my
o    Głos Nauczycielski
o    Głos Szczeciński
o    Biblioteka w Szkole
Wybrane numery czasopism  z lat poprzednich:
o    Świat Nauki
o    Polonistyka
o    Poznaj Świat
o    Mówią Wieki
o    Charaktery
o    Cogito

Zbiory audiowizualne – FILMOTEKA SZKOLNA

Lp. Cykl tematyczny Tytuł Dokument towarzyszący
1. Kino myśli Struktura kryształu. Reż. K. Zanussi

Tango. Reż. Z. Rybczyński

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

2. Moralność kamery Nienormalni. Reż. J. Bławut

Z punktu widzenia nocnego portiera. Reż. K. Kieślowski

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

3. Obserwacje codzienności Cześć Tereska. Reż. R. Gliński

Rodzina człowiecza. Reż. W. Ślesicki

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

4. Kadry pamięci Jak być kochaną. Reż. W. Has

Portret własny. Reż. J. Skalski

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

5. Obrazy magiczne Historia kina w Popielawach. Reż. J. Kolski

Oczy uroczne. Reż. P. Szulkin

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

6. Filmowe przypowieści Żywot Mateusza. Reż. W. Leszczyński

Schody. Reż. S. Schabenbeck

Arka. Reż. G. Jonkajtys

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

7. Siła symbolu Popiół i diament. Reż. A. Wajda

Krótka historia jednej tablicy. Reż. F. Falk

Chleb. Reż. G. Skurski

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

8. Metafory prawdy Wszystko się może przytrafić. Reż. M. Łoziński

Szczurołap. Reż. A. Czarnecki

Siedem kobiet w różnym wieku. Reż. K. Kieślowski

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

9. Mówić nie wprost Rejs. Reż. M. Piwowski

Urząd. Reż. K. Kieślowski

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

10. Bez komentarza? Defilada. Reż.A. Fidyk

Egzamin dojrzałości. Reż. M. Łoziński

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

11. Rozdroża historii Człowiek z marmuru. Reż. A. Wajda

Dokąd. Reż. P. Kędzierski

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

12. Zapisy przeszłości Usłyszcie mój krzyk. Reż. M. Drygas

Fotoamator. R. D. Jabłoński

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

13. Wokół narodowych stereotypów Eroica. Reż. A. Munk

Ostry film zaangażowany. Reż. J. Antonisz

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

14. Gorzki śmiech Zezowate szczęście. Reż. A. Munk

Fotel. Reż. D. Szczechura

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

15. W krzywym zwierciadle Hydrozagadka. Reż. A. Kondratiuk

Polska kronika non – kamerowa nr. – 1. reż. J. Antonisz

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

16. Współczesne lęki Dług. Reż. K. Krauze

Nasza ulica. Reż. M. Latałło

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

17. Portrety zbiorowości Sól ziemi czarnej. Reż. K. Kutz

Jestem zły. Reż. G. Pacek

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

18. Mali bohaterowie Abel, twój brat. Reż. J. Nasfeter

Męska sprawa. Reż. S. Fabicki

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

19. Między fikcją a rzeczywistością Ucieczka z kina „Wolność”. Reż. W. Marczewski

Elit. Reż. G. Koncewicz

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

20. Poezja i proza kina Aria dla atlety. Reż. F. Bajon

Dziewczyny do wzięcia. Reż. J. Kondratiuk

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

21. Kino o kinie Amator. Reż. K. Kieślowski

Ćwiczenia warsztatowe. Reż. M. Łoziński

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

22. Gry filmowe Deja Vu. Reż. J. Machulski

Wyjście na jaw robotników kina z fabryki snów. Reż. M. Dudziewicz

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

23. Malarskie inspiracje Brzezina. Reż. A. Wajda

Łagodna. Reż. P. Dumała

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

24. Nowa estetyka Gry uliczne. Reż. K. krauze

Strojenie instrumentów. Reż. J. Kucia

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

25. Esej filmowy Iluminacja. Reż. K. Zanussi

Prekursor. Reż. G. Królikiewicz

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

26. Kim jestem? Zmruż oczy. Reż. A. Jakimowski

Gadające głowy. Reż. K. Kieślowski

Komentarz filmoznawczy

Komentarz subiektywny

 

Zbiory audiowizualne – materiały na CD :

???????????????????????????????

Od Mieszka I do Jana Pawła II. Kompaktowa historia Polski na 30 CD

Zestaw 30 płyt CD zawierających dzieje naszego państwa (ok. 2000 minut) prezentowanych w żywy i atrakcyjny sposób przez wybitnych naukowców-historyków związanych z uniwersytetami: warszawskim, toruńskim, białostockim i Instytutem Historii PAN (prof. Wojciech Falkowski, prof. Teresa Chyczewska-Hennel, prof. Jacek Staszewski, prof. Andrzej Szwarc, prof. Paweł Wieczorkiewicz, prof. Jerzy Eisler).

Każda z wypowiedzi została zilustrowana starannie dobranymi fragmentami dokumentów, kronik, pamiętników, literatury pięknej, jak również oryginalnymi nagraniami głosów Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Władysława Sikorskiego i innych.
Wszystkie wypowiedzi naukowców układają się w logiczną, uporządkowaną chronologicznie całość, co decyduje o poznawczym, popularyzatorskim charakterze dzieła. Komplet stanowi znakomity materiał edukacyjny tak dla uczniów jak i dla osób szczególnie zainteresowanych historią, pragnących rozwijać swoją wiedzę z tego zakresu, a jednocześnie nie mających czasu na lekturę.

Każda z płyt jest w odrębnym indywidualnym opakowaniu kartonowym. Do publikacji jest dołączona 40-stronicowa książeczka szczegółowo opisująca zawartość. Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych dokształcenia ogólnego, do nauczania historii w  liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum – kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym, do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie, na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej na podstawie rzeczoznawców:
– prof. dr. Hab. Henryka Samsonowicza, zarekomendowanego przez Uniwersytet Warszawski
– prof. dr. Hab. Adama Suchańskiego, zarekomendowanego przez Uniwersytet Opolski

Poniżej tytuły poszczególnych płyt:
1.    POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO 930-1039
2.    POLSKA PIASTÓW 1039-1200
3.    ROZBICIE DZIELNICOWE 1200-1310
4.    ZJEDNOCZENIE 1310-1400
5.    POCZĄTKI JAGIELLONÓW 1400-1447
6.    WOJNA TRZYNASTOLETNIA 1447-1510
7.    ZŁOTY WIEK 1510-1560
8.    PIERWSZE ELEKCJE 1560-1587
9.    CZAS WOJEN 1587-1630
10.    POLSKA WAZÓW 1630-1668
11.    RZĄDY SOBIESKIEGO 1669-1696
12.    OD SASA DO LASA 1697-1763
13.    KU NAPRAWIE RZECZYPOSPOLITEJ 1764-1793
14.    NADZIEJE I ROZCZAROWANIA 1794-1815
15.    ZRYWY ROMANTYCZNE 1815-1845
16.    WALKA NARODU TRWA 1845-1864
17.    WALCZYĆ CZY PRACOWAĆ ? 1864-1880
18.    POCZĄTKI KAPITALIZMU 1880-1890
19.    NADZIEJA W WOJNIE 1890-1918
20.    TRUDNY CZAS ODBUDOWY 1918-1912
21.    NIEDOJRZAŁA DEMOKRACJA 1921-1926
22.    SANACJA I OPOZYCJA 1926-1933
23.    PO ŚMIERCI MARSZAŁKA 1933-1936
24.    SILNI, ZWARCI, GOTOWI ? 1936-1939
25.    OD WESTERPLATTE DO GIBRALTARU 1939-1943
26.    DWIE OKUPACJE 1939-1943
27.    KU NOWEMU ZNIEWOLENIU 1943-1949
28.    O LUDZKI SOCJALIZM 1950-1960
29.    W DRODZE DO SOLIDARNOŚCI 1960-1980
30.    EPOKA JANA PAWŁA II 1980-2005