Witaj, dzisiaj jest Czwartek, 13 sierpnia 2020
<
 • Szkoła roku
Regulamin monitoringu

Załącznik nr 1
do Regulaminu funkcjonowania,
obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

 

Obowiązek informacyjny   dotyczący monitoringu

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicz w Stargardzie

ul. Staszica 2, 73-110 Stargard reprezentowany przez Dyrektora Szkoły

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązujących  na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Stargardzie:

 

Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie reprezentowane prze Dyrektora Szkoły,

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w 1 Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie, e-mail: iodo@lo1.stargard.pl
 2. Zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa Uczniów, pracowników oraz ochrony mienia.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 108a Prawa oświatowego oraz 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”),
 4. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane do nadpisania przez okres 30 dni
 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie, ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych,na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
 9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Oznacza to, że rejestracja wizerunku w systemie monitoringu jest konieczna w budynku 1Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Stargardzie oraz terenie wokół budynku.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają   automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.