Stypendystka Prezesa Rady Ministrów Aleksandra Krychowska

18 grudnia 2014 r.  w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Z rąk Wojewody Zachodniopomorskiego pana Marka Tałasiewicza oraz Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty pana Krzysztofa Rembowskiego dyplomy odebrało 111 stypendystów wśród nich Ola Krychowska z klasy III A.